NYE AHUS logo
Til startsiden Nettstedskart  Kontakt Oss Søk  For øyeblikkelig hjelp: RING 113. Klikk for utfyllende informasjonNYTT SYKEHUS - NY TID

  Helse øst
DU ER HER: Nye Ahus / Ansatte
Fornavn Etternavn Firma Stilling  
Frigjør Klikk her for å åpne utskriftvennlig side Skriv ut
Navn StillingAvdeling Mobil tlf
, Kantine     Kontoradm./Dok.senter  994 42 614  Email
Andersen, Katrine Schade   Dokumentkontroller  Kontoradm./Dok.senter  994 83 994   Email
Angard , Christine   Dokumentkontroller  Kontoradm./Dok.senter  907 69 066  Email
Anker, Peter   Administrasjonssjef  Kontoradm./Dok.senter  913 90 577  Email
Bakken, Truls A.   Dokumentkontroller  Kontoradm./Dok.senter  994 09 214  Email
Birkeland, Geir Malvin   Byggeleder  Sengebygning/Glassgate  976 99 106  Email
Boberg, Elisabeth   Direktør, utstyr  U5 - Medisinsk utstyr  916 16 528  Email
Breilid, Haavard   Byggeleder rør  Rør  994 09 708  Email
Bryhni, Tore   Prosjekteringsleder  RIB  917 71 509  Email
Bråthen, Per Henrik   Byggeleder  Utomhus/ ombygginger  48 14 52 27   
Bøhle, Nils-Regin   HMS-koordinator byggeplass  Kvalitetssikring/ HMS/ Miljø  992 23 973  Email
Bøhler, Dag   Direktør, utredning og analyse  Utredning og analyse  915 14 324  Email
Børresen, Per Bjørnar   Prosjektleder, rør  Rør  915 11 251  Email
Christensen, Line   Dokumentkontroller  Kontoradm./Dok.senter    Email
Dahle, Bernhard   Prosjekteringsleder  ARK  +47 909 11 231  Email
Dufseth, Bjørn   Leder, fremdriftsplanlegger  Fremdriftsplanlegging  908 54 946  Email
Engvik, Endre     EL/IT  906 56 290  Email
Ensrud, Magnus   Controller  Økonomi/ regnskap/ rapportering   480 26 338  Email
Eriksen, Kjell-Åge   Byggeleder  Nye Ahus  993 68 301  Email
Fjelddalen, Bent   Controller  Kostkontroll  975 43 841  Email
Frogner, Svein   Byggeleder IKT  EL/IT  909 61 488  Email
Glemmestad, Bjørn   Utbyggingsdirektør bygg vest  U2 - Bygg Vest  950 21 821  Email
Hagby, Hans   Prosjektleder  Sengebygning/Glassgate  994 00 249  Email
Hansen, Arvid L.   Byggeleder EL  EL/IT  994 96 794  Email
Heimdal, Knut Ragnar     EL/IT     
Hodne, Arnstein   Prosjektleder  U5 - Medisinsk utstyr  950 87 314  Email
Holteng, Jan   Prosjektleder IKT/OU  Sykehusfunksjoner/ Drift/ Brukermedvirkning  913 62 301  Email
Hovind, Anne Beate   Direktør, Info og samfunnskontakt  Informasjon og samfunnskontakt  909 42 528  Email
Inngjerdingen, Tone-Lise   Dokumentkontroller  Kontoradm./Dok.senter  +47 993 77 213  Email
Instanes, Frode   Prosjektleder  SPAT/ Rusakutt/ Voksenhabilitering/ Nevrorehabilitering  900 32 761  Email
Jakobsen, Hanne Gro   Dokumentkontroller  Kontoradm./Dok.senter  994 44 448  Email
Jansen, Karl Otto   Prosjektleder EL/IKT  EL/IT  906 08 184  Email
Kimsås, Elizabeth     Kunst  +47 901 84 471  Email
Kolgrov, Eldar   Prosjekteringsleder, ARK  ARK  900 10 740  Email
Koppang, Øivind   IT-konsulent  Kontoradm./Dok.senter  934 18 706  Email
Kristensen, Trond   KS/HMS  Kvalitetssikring/ HMS/ Miljø  977 12 467  Email
Kronholm, Annette   Sekretær  Kontoradm./Dok.senter  950 58 865  Email
Larsen, Lars Anders   Byggeleder  Sengebygning/Glassgate  480 09 069  Email
Lilleland, Hans Kristian   IT-konsulent  Kontoradm./Dok.senter  977 37 533  Email
Liltvedt, Fredrik   Økonomisjef  Økonomi/ regnskap/ rapportering   906 40 102  Email
Lindholm, Tom Børre     Kvalitetssikring/ HMS/ Miljø  95934048  Email
Lund, C. Henrik   KS/HMS-sjef  Kvalitetssikring/ HMS/ Miljø  913 26 354  Email
Malmstrøm, Marianne   Adm./prosjektsekretær  Prosjektstøtte  994 88 106  Email
Malmstrøm, Marianne   Sekretær  Kontoradm./Dok.senter  994 88 106  Email
Manstad, Finn   Prosjektleder  Felles rigg og drift  918 66 305  Email
Martinsen, Ragnhild   Controller  Økonomi/ regnskap/ rapportering   918 81 249  Email
Musæus, Margrethe   Byggeleder  Behandlingsbygg inkl. grunn- og fundamentering  +47 482 80 948  Email
Mørkrid, Odd     U1 - Prosjektering  +47 970 04 430  Email
Nerhagen, Kjell   Byggeleder  Behandlingsbygg inkl. grunn- og fundamentering  +47 416 70 899  Email
Nerland, Petter J.   Kontraktsleder  Kontraktsstøtte  915 68 441  Email
Nielsen, Hans E.   Prosjektleder utstyr  Utstyrspakke 1  900 74 879  Email
Nordby, Knut Erik   Utbyggingsdirektør tekniske anlegg  U4 - Tekniske anlegg, IKT  952 73 048  Email
Nordli, Erik   Prosjektleder, luftbehandling  Luftbehandling  909 82 495  Email
Nummedal, Terje   Byggeleder  Utomhus/ ombygginger  +47 908 41 516  Email
Nødtvedt, Christian     EL/IT  411 21 001  Email
Olsen, Jonas Schanche   Seniorrådgiver  Nye Ahus  479 00 720  Email
Onarheim, Stein   Byggeleder  Behandlingsbygg inkl. grunn- og fundamentering  +47 901 24 447  Email
Palm, Bjarne   Prosjekteringsleder, bygg  ARK  928 34 711  Email
Rane, Bård   Direktør, Prosjektering  U1 - Prosjektering  970 20 633  Email
Rogstad, Thormod   Direktør, Prosjektstøtte  Prosjektstøtte  917 44 096  Email
Røste, Knut Arild   Utbyggingsdirektør bygg øst  U3 - Bygg Øst  907 90 332  Email
Seeberg, Anne   Økonomikonsulent  Økonomi/ regnskap/ rapportering   994 72 403  Email
Simensen, Bente Helen   Dokumentkontroller  Kontoradm./Dok.senter  926 05 335  Email
Skivdal, Arild   Byggeleder  Behandlingsbygg inkl. grunn- og fundamentering  +47 976 99 109  Email
Skivdal, Arild     Sengebygning/Glassgate  976 99 109   
Skogvik, Siv   Arkivleder  Kontoradm./Dok.senter  986 28 113  Email
Stam, Ludvig   Byggeleder  Sengebygning/Glassgate  951 91 637  Email
Stam, Ludvig   Byggeleder  Behandlingsbygg inkl. grunn- og fundamentering  +47 951 91 637  Email
Strømmen, Sigbjørn   Prosjekteringsleder, ARK  Utomhus  900 87 940  Email
Sund, Bjørn   Prosjektdirektør  Prosjektdirektør  952 73 260  Email
Sundin, Erlend   Byggeleder  Felles rigg og drift  951 69 242  Email
Söder, Peter   Byggeleder  SPAT/ Rusakutt/ Voksenhabilitering/ Nevrorehabilitering  994 38 210  Email
Sørlien, Per   Prosjektleder  Behandlingsbygg inkl. grunn- og fundamentering  957 59 080  Email
Thoresen, Erik   IT-konsulent  Kontoradm./Dok.senter  900 13 260  Email
Thorkildsen, Wenche   Kontorleder  Kontoradm./Dok.senter  416 31 118  Email
Trøite, Asbjørn   Fremdriftsplanlegger  Fremdriftsplanlegging  975 79 733  Email
Tvedt, Arne Moe   Fagsjef ferdigstillelse  Ferdigstillelsesstøtte  913 57 621  Email
Tveiten, Rikard     Luftbehandling  +47 454 01 649  Email
Valseth, Oddvar   IS/IT-sjef  Kontoradm./Dok.senter  958 82 524  Email
Wahl, Egil   Prosjekteringsleder, ARK  ARK  918 51 158  Email
Wilberg, John   Prosjekteringsleder, ARK  ARK  971 22 355  Email
Wollner, Edit   Økonomimedarbeider  Økonomi/ regnskap/ rapportering   994 98 094   Email
Øien-Hansen, Marius Ibs   Byggeleder  Sengebygning/Glassgate  924 09 464  Email
Østbye, Per Anders     Felles rigg og drift  90173460  Email
Aasen, Reidun     Nye Ahus  918 22 680  Email
85