NYE AHUS logo
Til startsiden Nettstedskart  Kontakt Oss Søk  For øyeblikkelig hjelp: RING 113. Klikk for utfyllende informasjonNYTT SYKEHUS - NY TID

  Helse øst
DU ER HER: Nye Ahus / Anskaffelseskatalog
Anskaffelseskatalog

Bygg-/tekniske entreprisepakker
Foreløpig oversikt over entreprisepakker kan finnes ved å klikke på denne linken

Entreprisebeskrivelser

U2 - Bygg Vest

NrTittelUnder kontraheringInngått kontrakt
6201Grunnarbeider Skanska Norge AS
6211Fundamenter og kulverter U2 PEAB AS
6301Råbygg. Behandlingsbygg      NCC Construction AS     
6302Tett bygg og innvendig arbeider. Behandlingsbygg

 

Skanska Norge AS
6226Innrednings- og snekkerarbeid  
6236Dører   
6246 Lås og beslag  
6251Rekkverk  
6901Utomhus  
7101Bygningsmessige arbeider eksisterende bygg Eidsvold Bygg og Anlegg AS
7102Rivearbeider Q-blokk

 

Rivingsspesialisten AS
7103Diverse arbeider Eksisterende bygg

 

Jetgrunn 2000 AS
7111Bygningsmessige arbeider Teknisk sentral  PEAB AS
7112 Bygningsmessige arbeider Kjøkken og Nye Nord    
7121Demontering Mir    

3102  

Rivearbeider Blokk B&V og høyblokk    
3210Sykehusveien, etappe 2   Skanska Norge A/S


U3 Bygg Øst

NrTittelUnder kontraheringInngått kontrakter
6401Råbygg. Sengebygning NCC      
6441Råbygg. Barnesenteret PEAB AS          
6402Tett bygg og innvendig arbeider Sengebygning

PEAB AS                          
6442Tett bygg og innvendig arbeider Barnesenter

X

 
6236Dører    
6237    
6238    
6246Lås og beslag   
6256Våtromskabiner  PARTAB
6421S1 PIR   
6481Frontbygget   
6411      Glassvegger og tak  Hubro AS


U4 EL/IKT

NrTittelUnder kontraheringInngått avtale
6701

Høyspentanlegg                          

  Eltel Networks AS
6702Reservekraft

 

AS Reservekraft                          
6741Heiser   Otis AS
6742AGV

MLR System GmbH
6711EL-teknisk infrastruktur

 

Siemens AS
6721 Sykehuskanaler

X

 
6722Belysningsutstyr

X

 
6761Sikkerhetsanlegg

X

 
6221System- og spesialhimlinger     
6261Branntetting

X

   
6771Automasjon

Gunnar Karlsen a.s
6751IKT - Infrastruktur

 

Telenor Business Solutions AS
6752IKT - Kabling   Siemens AS
6753IKT - Systemer   
6781Rammeavtaler IKT - Utstyr   


U4 VVS

NrTittelUnder kontraheringInngått kontrakt
6501Røranlegg                                   

 

Oras AS                          
6511Gassanlegg

X

 
6521Termisk energi

 

Sentralrenseanlegget RA2
6541VA, Hoveduttrekk                         NCC AS        
6601Luftbehandling

 

YIT Building Systems AS
6611Rørpost  Collett AS
6621Sugeanlegg   YIT Building Systems AS
6551Rørarbeider eksisterende bygg                 
6651Ventilasjonsarbeider eksisterende byggPublisert : 17.06.2004