NYE AHUS logo
Til startsiden Nettstedskart  Kontakt Oss Søk  For øyeblikkelig hjelp: RING 113. Klikk for utfyllende informasjonNYTT SYKEHUS - NY TID

  Helse øst
DU ER HER: Nye Ahus / Universitetsklinikk for Universitetet i Oslo
Universitetsklinikk for Universitetet i Oslo

Stortinget vedtok i 1999 å gjenopprette Ahus som universitetssykehus under Universitetet i Oslo (UiO). Det vil være ca 150 studenter tilknyttet Ahus til enhver tid. Undervisningen baseres på en blanding av problembasert læring, klinisk smågruppe – undervisning, klinikker og praktisk trening.

For UiO er det er viktig at Nye Ahus vil få et opptaksområde som gir et bredt og sammensatt pasientgrunnlag, i og med at sykehuset både er lokal- og sentralsykehus for innbyggerne i opptaksområdet.

Egne satsningsområder for fagmiljøene ved Ahus.
Undervisningen er integrert i UiOs kursplan og utgjør en fakultetsenhet på linje med Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus og Det norske Radiumhospital. Arbeidsgruppen som i sin tid utredet universitetsfunksjoner ved Ahus anga tre spesielle satsingsområder:

  • Minimalt invasive kirurgiske teknikker
  • Klinisk epidemiologisk forskning kombinert med bruk av IT-baserte diagnosesystemer
  • Samarbeidsprosjekter med HELTEF (Stiftelsen for Helsetjenesteforskning)

I tillegg er det etablert et eget klinisk epidemiologisk forskningsinstitutt, hvor molekylærbiologiske teknikker benyttes.

Universitetsfunksjonene er planlagt med et nettoareal på 4.000 m2. Arealet er fordelt på egne universitetsfunksjoner som sentral universitets-/ studentenhet, institutt for klinisk epidemiologi og molekylærbiologi og arealer for satsningsområder som laboratorier. For øvrig er desentraliserte universitetsarealer integrert i sykehusfunksjonene.Publisert : 06.03.2004