NYE AHUS logo
Til startsiden Nettstedskart  Kontakt Oss Søk  For øyeblikkelig hjelp: RING 113. Klikk for utfyllende informasjonNYTT SYKEHUS - NY TID

  Helse Sørøst
DU ER HER: Nye Ahus / Nytt universitetssykehus i Akershus
Nytt universitetssykehus i Akershus

340 000 mennesker fra Romerike og bydelene 9, 10 og 11 i Oslo Nord får nytt sykehus i 2008. Det er Helse Øst RHF som eier og er byggherre for det nye sykehuset. Nye Ahus er et prosjekt i Helse Øst, og gjennomfører selve byggingen under ledelse av prosjektdirektør Bjørn Sund. Akershus universitetssykehus med administrerende direktør Erik Kreyberg Normann overtar og drifter det nye sykehuset fra 1. oktober 2008.

Akershus universitetssykehus arbeider med diagnostikk, behandling, pleie og opplæring, og har som universitetssykehus siden 2002 vært sentralt i medisinsk undervisning og forskning ved Universitetet i Oslo. 150 studenter er tilknyttet sykehuset. Forskningsvirksomheten gir et stort internasjonalt kontaktnett, og er en viktig faktor i å rekruttere medarbeidere fra de fremste fagmiljøene.

Nytt sykehus - bakgrunn
Sentralsykehuset i Akershus fra 1960 har for dårlig teknisk standard, for liten kapasitet og mulighet til å møte framtidig befolkningsvekst. Akershus fylkeskommune startet derfor planleggingen av nytt sykehus på slutten av 1990-tallet.

I 2001 vant det danske arkitektfirmaet C.F. Møller konkurransen om konsept og utforming. Arkitektfirmaet C.F. Møller er et internasjonalt arkitektkontor med avdelinger i Danmark, Oslo og London. Firmaet er kjent for sin nordiske funksjonalisme med det enkle, klare og upretensiøse som ideal. C.F. Møller har bred erfaring med sykehusplanlegging og har bl.a. vært arkitekt for Universitetssykehuset i Århus. i Norge har selskapet bl.a. tegnet nye Bislett Stadion.

Stortinget ga i 2003 klarsignal for nye Akershus universitetssykehus og 18. desember 2003 vedtok styret i Helse Øst at byggearbeidene skal begynne i mars 2004.

Det åpne sykehuset
Åpenhet skal prege det nye sykehuset i alle sammenhenger. Åpen arkitektur, åpne løsninger, omgivelser som kommer pasienter, pårørende og publikum i møte.

Det blir enkelt å finne frem, med korte avstander mellom sengeposter og behandlingsområder. Åpningstiden blir utvidet for å imøtekomme pasientenes behov og for å utnytte dyrt utstyr og bygninger bedre.

Akershus universitetssykehus arbeider på nye måter. Moderne og effektive løsninger sikrer pasientene best mulig behandling; personalet en enklere arbeidsdag.

Et pasientorientert sykehus
Nye Ahus vil fremstå som ett av de mest pasientorienterte sykehus i landet, kjennetegnet av service, kvalitet og god behandling.” – Fra Forprosjekt 28.05.03

Akershus universitetssykehus blir ikke et tradisjonelt institusjonsbygg. Utformingen er styrt av en sterk vilje til å sette pasienten i sentrum. Åpenhet, god arkitektur og kunstnerisk utsmykning bidrar til trygghet og stimulerende atmosfære

Samling av funksjonene skaper bedre kontakt mellom behandler og pasient; sengetun skaper trygghet og nærhet mellom pasient og pleiere. Korte avstander, god organisering og moderne teknologi gir personalet mer tid for pasientene. I tråd med moderne prinsipper trekkes pasientene aktivt med i egen behandling. Kunst, arkitektur og en egen pasientterminal for fjernsyn, film, spill og internett bidrar til en stimulerende atmosfære.

Presentasjonen av bygget er basert på vedtatt forprosjekt av 24. juni 2003. Les Forprosjektrapporten i vedlegg.Publisert : 23.10.2005