NYE AHUS logo
Utstyrsanskaffelser

Aktuelle Anbudskunngjøringer

Til startsiden Nettstedskart  Kontakt Oss Søk  For øyeblikkelig hjelp: RING 113. Klikk for utfyllende informasjonNYTT SYKEHUS - NY TID

  Helse øst
Pasientløftere - 3 nye kontrakter inngått
Nye Ahus har tildelt 3 leverandører kontrakter for pasientløftere til det nye universitetsssykehuset. Alle pasientrom er foreberedt for takheis i tillegg til at de vil ha mobile gulvgående pasientløftere.  Pil Les mer..
Nytt kjøremønster til Ahus fra øst
I forbindelse med ombygging i Sykehusveien blir det fra 31. mai 2006 nytt kjøremønster til sykehusets hovedinngang og akuttmottak fra øst. Dette gjelder fram til ombyggingen av Sykehusveien er helt ferdig i oktober 2006. Pil Les mer..
Bedre skilting av omkjøring til hovedinngang og akuttmottak på Ahus
Sykehusveien er i dag stengt ved P- huset og all trafikk med bil til Ahus må skje via en omkjøring. Ahus har fått flere henvendelser om at det er vanskelig å forstå skiltingen og å finne veien til hovedinngang og akuttmottak på sykehuset. Nye Ahus har derfor bedret skiltingen til sykehuset. Pil Les mer..